predstavitev  ¦  tehnika  ¦  zgodovina  ¦   povezave


ARHIVI IN DRUŠTVO JARINA BOHINJ

Vsi se zavedamo, da je urejenost in preglednost podatkov o stanju zaupanih dobrin ena najboljših osnov za upravljanje in načrtovanje. Pravzaprav že sami pri sebi vidimo, da nam je običajno lažje, če vemo pri čem smo – predvsem pa se izkaže, da redkeje zaidemo v težave, kadar imamo stanje pod nadzorom. V podjetju ali ustanovi stanje in trendi pogosto ne odločajo le o možnostih in načrtih, ampak tudi o obstoju ali neobstoju. Pri ravnanju s stvarnim ali duhovnim premoženjem, ki nam je zaupano v upravljanje, in je pridobljeno s skupnimi močmi določene skupine, društva, kraja, župnije, lokalne skupnosti ali druge vsaj delno organizirane ustanove, je zato potreba po odgovornem ravnanju še toliko bolj pomembna.

Ureditev arhiva in inventarja je sicer zahtevno delo. V času pred izdelavo se nam pogosto zdi, da nima nobenega pomena, da „itak vse vemo”, in da nam je za vsako reč popolnoma jasno, kje se nahaja in zakaj se tam nahaja. Takšna zmotna ugotovitev mnoge celo odvrne od dela. Vendar ob rezultatih kakovostne ureditve in arhiviranja hitro spoznamo, da vložen trud in čas nista bila zaman. Svoj pomen namreč urejen inventar ali arhiv dobi predvsem s časom, ko se izkaže, da je vložek časa in tudi sredstev v urejanje bistveno manjši kot stalno ponavljanje iskanja dokumentov in dejstev.

Naše društvo že desetletje skrbi za podatke o orglah na Slovenskem, v katerem se zbirajo pisni, zvočni, filmski, slikovni in drugi materiali. Vsebina dela je dokaj kompleksna in je eden redkih primerov v svetu, da za tovrstne arhive skrbi nevladna organizacija. Društvo aktivno deluje tudi v mednarodnem prostoru, člani pa imajo pridobljen certifikat strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim in arhivskim gradivom, ki ga izdaja Arhiv Republike Slovenije.

Izkušnje radi delimo z drugimi. Pomoč pri delu z dokumentarnim in arhivskim gradivom zainteresiranim lahko nudimo sami, oziroma jih v okviru predpisov napotimo na ustrezne ustanove.


Društvo JARINA Bohinj

info@jarina.org